Τεχνική Υποστήριξη & Εξοπλισμός

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης και εξοπλισμού της Nestlé Professional αποτελείται από ένα ευρύ δίκτυο ανθρώπινου δυναμικού και εξωτερικών συνεργατών, που παρέχει λύσεις εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης, προσαρμοσμένη απόλυτα στις εκάστοτε ανάγκες του επαγγελματία.

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας ενός ποιοτικού ροφήματος. H Nestlé Professional παρέχει στον επαγγελματία μια ευρεία γκάμα εξοπλισμού, συνοδευόμενη από την απαραίτητη τεχνική κάλυψη και υποστήριξη.

Τεχνικό δίκτυο-Υπηρεσίες
Τεχνικό δίκτυο-Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού ακόμα και από απόσταση, αλλά και η πρόληψη βλαβών μέσα από τον έγκαιρο προγραμματισμό τεχνικών επισκέψεων. Η ενσωμάτωση συστημάτων τηλεμετρίας σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό του εξοπλισμού της Nestlé Professional, αλλά και η προληπτική συντήρηση, συναινούν στην επίτευξη αυτού του στόχου.