Τεχνικό δίκτυο-Υπηρεσίες

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού, ακόμα και από απόσταση αλλά και η πρόληψη βλαβών μέσα από τον έγκαιρο προγραμματισμό τεχνικών επισκέψεων. Η ενσωμάτωση συστημάτων τηλεμετρίας σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό του εξοπλισμού της Nestlé Professional, αλλά και η προληπτική συντήρηση, συναινούν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Τεχνικό δίκτυο - Υπηρεσίες
Το δίκτυο μας
Το δίκτυο μας

Η Nestlé Professional παρέχει εκτεταμένη τεχνική υποστήριξη ενώ διαθέτει πρότυπα κέντρα με 16 έμπειρους τεχνικούς, καλύπτοντας τις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Καλαμάτας. Παράλληλα, διαθέτει μια ευρεία συνεργασία με πάνω από 30 εξειδικευμένους τεχνικούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. 

Οι υπηρεσίες μας
Οι υπηρεσίες μας

Κύριος πυλώνας της τεχνικής υποστήριξης της Nestle Professional είναι οι τακτικές επισκέψεις στους πελάτες για την υποστήριξη του εξοπλισμού,καθώς και η άμεση ανταπόκρισή στις περιπτώσεις βλαβών του.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας ενός ποιοτικού ροφήματος. H Nestlé Professional παρέχει στον επαγγελματία μια ευρεία γκάμα εξοπλισμού, συνοδευόμενη από την απαραίτητη τεχνική κάλυψη και υποστήριξη.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ