Φτιάξε τα αγαπημένα Ροφήματα Buondi

Buondi Craft

Δείτε παρακάτω όλες τις μεθόδους παρασκευής των αγαπημένων σας ροφημάτων Buondi Craft.

 

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τα videos με τα αναλυτικά βήματα παρασκευής ή να χρησιμοποιήσετε τα infographics.

1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Espresso Freddo

Espresso

Cappuccino Freddo

Cappuccino

Latte

Americano

Brewing Series - Aeropress

Brewing Series - Clever Dripper