Τι είδους φίλτρο να χρησιμοποιήσω;

BLOG
Τι είδους φίλτρο να χρησιμοποιήσω για τον καφέ μου;
1

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός φίλτρου είναι: 

 

  • Χαρτί
  • Ύφασμα
  • Μέταλλο

 

Το κάθε υλικό μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι ακόμα και αν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμείνουν σταθεροί. 

1

Τα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή μας είναι: 

 

Το μέγεθος των οπών του φίλτρου επηρεάζει το ποια στοιχεία θα περάσουν στο ρόφημα και ποια θα συγκρατηθούν. Τα χάρτινα και τα υφασμάτινα φίλτρα λόγω του μικρού πορώδους καταφέρνουν να προσδώσουν καθαρότητα στον καφέ ακόμα και με λεπτές αλέσεις. Επιπλέον, επιδρούν σημαντικά στην ταχύτητα της ροής και τον χρόνο φίλτρανσης.

 

Η ανοιχτή επιφάνεια (= αριθμός * μέγεθος οπών) συνδέεται με τη ροή, το χρόνο επαφής και κατά συνέπεια με το ποσοστό που θα εκχυλίσουμε από τον αλεσμένο καφέ. 

 

Ο βαθμός αποδόμησης και η επίδραση στο γευστικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, τα χάρτινα φίλτρα είναι πιθανό να προσδώσουν μη επιθυμητά χαρακτηριστικά (γεύση χαρτιού ή χλωρίου) στο τελικό αποτέλεσμα. 

 

Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Τα μεταλλικά φίλτρα διατηρούν το πλεονέκτημα της επαναχρησιμοποίησης, ενώ τα υφασμάτινα, παρά το ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από μία φορά, συγκρατούν στοιχεία τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στις επόμενες παρασκευές. 

 

Η απορρόφηση του φίλτρου. Τα χάρτινα και τα υφασμάτινα φίλτρα συγκρατούν στοιχεία από τον καφέ λόγω της απορροφητικότητάς τους. 

1