Νερό Και Καφές

BLOG
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΦΕΣ: ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΡΟΦΗΜΑ;
2

Για να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική είναι η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του νερού που χρησιμοποιούμε όταν παρασκευάζουμε ένα καφέ, είναι αρκετό να σκεφτούμε ότι το 95% του ροφήματος μας (κατά μέσο όρο) αποτελείται από νερό!

 

Το υπόλοιπο 5% αποτελείται από Στερεά Διαλυτά των κόκκων που εκχυλίζονται (πάλι!) από το νερό.

2

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει:

  • Υψηλή Καθαρότητά &  Διαφάνεια
  • Απουσία Μικροοργανισμών & Χλωρίου
  • Δείκτης PH μεταξύ 6.5 και 8
  • Χαμηλή ή Μεσαία Σκληρότητα  (50-150mg/L)
  • Χαμηλή Αλκαλικότητα  (40-100 mg/L)

 

Στον στιγμιαίο καφέ καθώς η εκχύλιση έχει πραγματοποιηθεί σε προηγούμενο στάδιο, το νερό που πρόκειται να συμπληρώσουμε θα πρέπει να είναι καθαρό και να υπάρχει απουσία χλωρίου, οσμών, χρώματος και βακτηρίων. Σαφώς η σκληρότητα του θα πρέπει να κινείται σε λογικά πλαίσια και  δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 300mg/L

 

Σαν σκληρότητα ορίζεται η συγκέντρωση των αλάτων του ασβεστίου και του χλωρίου. Υψηλή σκληρότητα μπορεί να επιφέρει ζημιά στον εξοπλισμό αλλά και μια δυσάρεστη αίσθηση ασβεστίου στο στόμα. Στον αντίποδα, τα κατιόντα που σχηματίζουν τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι απαραίτητα για να μπορέσει το νερό να εκχυλίσει τα στερεά διαλυτά του καφέ.

 

Αλκαλικότητα είναι η ικανότητα του νερού να εξουδετερώνει οξέα και οφείλεται στην παρουσία των όξινων ανθρακικών, των ανθρακικών και των υδροξυλιακών ιόντων. Μια υψηλή αλκαλικότητα θα εξουδετερώσει όλα εκείνα τα οργανικά οξέα που είναι υπεύθυνα για την φρουτώδη γεύση του καφέ.