Κλιματική αλλαγή

BLOG
Κλιματική αλλαγή και απαραίτητη προσαρμογή
1

Ολοένα και περισσότερα φυσικά φαινόμενα χαρακτηρίζονται ως πρωτοφανή τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της έντασης και των σοβαρών επιπτώσεων τους. Η αιτία αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή και την έκφραση της φύσης απέναντι στα νέα δεδομένα. Πως όμως αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν την πρώτη ύλη του αγαπημένου μας ροφήματος;

 

Η παραγωγή καφέ, αν και ιδιαίτερα ευαίσθητη, καλείται να ανταπεξέλθει σε αυξανόμενες θερμοκρασίες αλλά και μεταβαλλόμενες βροχοπτώσεις. Η εμφάνιση παρασίτων και η αυξανόμενη ανθεκτικότητά τους, καθώς και η συχνότερη εμφάνιση ασθενειών, απειλούν τις αποδόσεις και την ποιότητα του καφέ σε όλο το μήκος της τροπικής κλίμακας.

 

Έτσι, προκύπτει η ανάγκη προσαρμογής και οι τεχνικές υποβοήθησης των καλλιεργειών αποκτούν σημασία. Η έρευνα και ο πειραματισμός για τη γέννηση νέων καλλιεργειών καφέ και για την ενίσχυση  της ανθεκτικότητας των ήδη υπαρχόντων είναι πλέον απαραίτητα στοιχεία. Υιοθετείται η πρακτική σποράς υπό σκιά, η οποία παρατείνει την υγρασία σε περιπτώσεις ξηρασίας. Tα δέντρα σκιάς μπορούν να παράγουν πρόσθετα προϊόντα όπως φρούτα, προσφέροντας επιπλέον έσοδα στους αγρότες, ενώ παράλληλα η πτώση των φύλλων των ψηλότερων δέντρων βελτιώνει την γονιμότητα του εδάφους και ενθαρρύνει τη βιοποικιλότητα.

 

2

H διαχείριση όμως του γεωργικού εδάφους, απαιτεί περεταίρω βελτιστοποίηση με τρόπους που διατηρούν την υγεία του. Έτσι, σε συμφωνία με την έννοια της κυκλικής οικονομίας, ακόμη και τα υποπροϊόντα της παραγωγής χρησιμοποιούνται είτε για κομποστοποίηση και αντικατάσταση χημικών λιπασμάτων, είτε ως βιοκαύσιμα.

 

Η αλόγιστη χρήση του νερού και η επιστροφή του στο περιβάλλον περιορίζονται μέσω φίλτρανσης και άλλων τακτικών βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, όπως η άρδευση ακριβείας και η ανακύκλωση του νερού. Καλούμαστε λοιπόν να σεβαστούμε, να κατανοήσουμε και να υιοθετήσουμε συμπεριφορές που εξυπηρετούν τους στόχους της βιωσιμότητας, τόσο για τη φάρμα όσο και για τον καταναλωτή Και αυτό δεν αποτελεί απλώς επιλογή αλλά επιτακτική ανάγκη.